ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

บทเรียนและองค์ความรู้จากชุมชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ปัญหา ‘ยาเสพติด’ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปัจจุบันพบว่า มีการเริ่มใช้ยาเสพติดกันมากขึ้น จากหลากหลายสาเหตุ เช่น เพื่อนชวน อยากลองเสพ ความคึกคะนอง ถูกหลอกลวง ตลอดจนความกดดันในครอบครัว สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ดังนั้น ในวันต่อต้านยาเสพติดนี้  สสส.มีถอดบทเรียนดี ๆ ที่จะช่วยให้ชุมชน แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนมาแนะนำกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่ค่า

ที่มา : โครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชนพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สำนักงานประสานและสนับสนุนภาคประชาชน (ป.ป.ส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.