ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

10 เทคนิคสื่อสารกับลูกวัยรุ่น 

ผลการศึกษาโครงการวิจัยครอบครัวไทยในเขตเมืองปี 2557 พบว่า 1 ใน 3 ของครอบครัวเมืองมีสัมพันธภาพน่าเป็นห่วง เนื่องจากขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองและลูกหลาน และมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วง กล่าวคือ 40% ไม่ค่อยเล่า หรือไม่เล่าอะไรให้คนในครอบครัวฟังเลย  โดยเฉพาะลูกๆ ในกลุ่มวัยรุ่นที่อาจมีพฤติกรรมต่อต้าน  ไม่เปิดใจพูดคุยกับพ่อแม่ 

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.