ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สสส.ร่วมรณรงค์ปราบ ‘ยุง’ ให้สิ้นลาย!!

ในช่วงฤดูฝนนี้ หากมีน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างดี อีกทั้งในปี 2562 นี้ กรมควบคุมโรค ยังได้คาดการณ์อีกว่าโรคไข้เลือดออกจะระบาดหนัก และอาจมีผู้ป่วยมากถึงแสนกว่าราย ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี 

ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจายของยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และโรคต่าง ๆ สสส. จึงต้องร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยรวมเคล็ดลับและข้อควรรู้เกี่ยวกับยุงลายไว้ที่คลิปนี้แล้วค่ะ   

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.