ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน

คุณกำลังหลงลืมใครอยู่หรือเปล่า? 

พวกเขาเหล่านี้ ถูกสังคมมองข้าม เข้าไม่ถึงโอกาส “คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศบนรถสาธารณะ แต่ถูกเพิกเฉย”

จะดีกว่าไหม ถ้าไม่มีใครในสังคมถูกมองข้าม? สสส. ร่วมสนับสนุนภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน  เพื่อคุณค่าของทุกตัวตน บนสังคมที่ทุกคนเท่าเทียม 

โหลดหนังสือ ‘เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน’ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ คลิก Download ได้เลยค่ะ

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะชุมชน
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.