ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชุมชนซาเล้ง Trash or Treasure

จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ สูงถึง 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน และประเทศไทยยังไม่มีการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ และยังมีการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เสียประโยชน์จากการนำขยะมารีไซเคิลอย่างน่าเสียดาย

แต่ใช่ว่าปัญหานี้จะไร้ทางออกเสียทีเดียว ยังมี “ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่” ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างรายได้จากขยะ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างกองทุนสวัสดิการเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน แห่งแรกของประเทศไทย การจัดการขยะของที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหน ดูได้จากวิดีโอ "ชุมชนซาเล้ง Trash or Treasure” เลยค่ะ

ที่มา : บทความ ชุมชนซาเล้ง 0 บาท ขยะขับเคลื่อนชีวิต
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : วีดีโอ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.