ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ชวนกันเลิกดื่ม

มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะสุรา แม้เพียรพยายามแต่สุดท้ายก็เลิกดื่มสุราได้สำเร็จ ฉะนั้นกำลังใจของผู้ใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ดื่มที่อยากเลิก

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.