ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

3 ข้อควรระวัง สำหรับนักรณรงค์ กิจกรรมชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา

ช่วงงดเหล้าเข้าพรรษานี้ สำหรับ Change Agent นักรณรงค์ต่าง ๆที่กำลังดำเนินงานเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษากันอยู่  สสส.มีข้อควรระวังให้กิจกรรมดำเนินสำเร็จไปได้ด้วยดีมาแนะนำกันค่ะ

1) 4 สัปดาห์แรกต้องเฝ้าระวัง : ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของเข้าพรรษา เป็นช่วงที่คนจะมีโอกาส กลับไปดื่มสูงมาก เพราะผู้งดดื่มยังเจอเพื่อนชวนดื่ม ในชุมชนมีงานเลี้ยงที่มีเหล้า ตัวเองยังไม่สามารถจัดการความอยากเหล้าได้ และไม่มีกิจกรรมมาทำแทน ช่วงเวลาที่เคยอยู่กับเหล้า รวมถึงขาดคนให้กําลังใจในการทำดี เมื่อรู้สาเหตุดังนี้ นักรณรงค์ ต้องช่วยสร้างหรือมีกิจกรรมเน้นในช่วงนี้ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/ กิจกรรมธรรมเสวนาคนเลิกเหล้า / กิจกรรมสันทนาการสานสามวัย ในชุมชนร่วมทุกข์สุข ฯลฯ

2) ประสานกับฝ่ายอนามัยให้พร้อม : นักรณรงค์ต้องเตรียมตัวช่วยเหลือกรณีที่คนเลิกเหล้ามีอาการอยากเหล้า โดยประสานกับหมออนามัย ในโรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพ หรือหมอ / พยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชน

3) ประสานกับครอบครัว : นักรณรงค์ควรให้ความรู้กับครอบครัวคนเลิกเหล้าด้วยว่าสมาชิกครอบครัวควรปฏิบัติตนอย่างไรในภาวะที่ผู้งดเหล้ามีอาการอยากเหล้า วิธีการให้กำลังใจ หรือการหาสิ่งอื่น ๆ ทดแทน

ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือชุมชนเลิกเหล้า เพื่อการรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : อื่น ๆ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.