ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือชุดนิทรรศการยืม-คืน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตประเด็น " เหล้าอยากเล่า"

เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยากบอกเล่า ความจริง ถึงอันตรายและโทษภัยที่ถูกมองข้ามและละเลย เหมาะกับครูหรือผู้ปกครองนำไปใช้เป็นเครื่องประกอบการเรียน การสอนแก่เด็กและเยาวชนในการรับมือกับ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ที่อยู่รอบตัว

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.