ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

4 วิธีจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น

แม้ตอนนี้จะเป็นหน้าฝน แต่ตั้งแต่เดือนก.ค. ที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้เขื่อน 18 แห่ง มีปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเกิดปัญหาแล้งขึ้น ชุมชนท้องถิ่นจะมีแนวทางจัดการน้ำอุปโภคบริโภคอย่างไรบ้าง? คลิกดาวน์โหลด Infographic นี้ทางเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะได้เลยค่า 

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.