ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

8 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน

หากคุณคิดว่าการขาดเกลือไอโอดีน ทำให้เป็นโรคคอหอยพอกเท่านั้น..

หรือคิดว่า คนชนบทเท่านั้นที่ขาดเกลือไอโอดีน...

คุณอาจคิดผิด!!

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน   สสส.ได้รวบรวบความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีนมาบอกต่อค่ะ  จะมีความเชื่ออะไรบ้าง? มาลองเช็กดูกันดีไหมคะ?

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.