ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

7 กระบวนการสร้างตำบล ‘ปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ’ ที่ต.เสียว จ.ศรีสะเกษ

เมื่อก่อนคน ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ขึ้นชื่อว่าเป็นนักดื่มตัวยง ไม่ว่าจะงานบุญ งานแต่ง งานศพ เจ้าภาพต้องเลี้ยงเหล้าแขกเหรื่อให้เต็มที่ จนกระทั่งปี 2550 ‘กลุ่มก่อการ’ งานงดเหล้าต.เสียวได้วิเคราะห์ว่า ปัญหาทะเลาะวิวาท ความรุนแรงในครอบครัว ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มจนเมามายขาดสติ จากจุดนั้นจึงเกิดการขับเคลื่อน ‘งานงดเหล้า’ อย่างจริงจัง โดยการสนับสนุนจากสสส. เข้ามาบรรจบกัน  จน 3 ปีหลังจากนั้น ต.เสียวได้กลายเป็นต.ปลอดเหล้าในงานบุญประเพณี ในที่สุดค่ะ ซึ่งจะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรบ้าง? มาดูกันค่ะ

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุรา
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.