ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

happy 8 ความสุขแปดประการ

เนื้อหาประกอบนิทรรศการ "HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ" ที่ สสส. ได้สังเคราะห์มาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุลต่อ เยาวชน วัยทำงานและประชาชนทั่วไป และหลักการเบี้องต้น ที่จะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและมีความสุข

ที่มา : สสส.
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : ทั่วไป
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.