ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ซึมเศร้าในผู้สูงวัย รับมือได้

ถ้าผู้สูงวัยที่บ้านของคุณมีอาการเบื่อหน่าย หดหู่ พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไป นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าท่านกำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้!!

แล้วจะช่วยอย่างไรให้ท่านบรรเทาอาการนี้? ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีคู่มือ 'การดูแลผู้สูงอายุสูตรคลายซึมเศร้า' ที่อ่านแล้วเชื่อว่าเราจะได้รู้จักที่มาของโรคซึมเศร้าของผู้สูงวัยมากขึ้น แถมยังได้วิธีดีๆ สำหรับดูแลจิตใจของท่านอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะ

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : หนังสือ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.