ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เปิดเคล็ดลับสุดยอดวิธี 4 ด้าน นำไปใช้ดูแลฮีโร่ของชุมชน

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อปลูกฝังความเอาใจใส่ต่อผู้สูงวัยในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ และเครื่องมือในการช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

 

ที่มา : งาน 15 ปี สสส. ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในชุดความรู้ พัฒนาผู้สูงอายุพฤฒพลัง (Activity aging)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.