ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

เด็กต้องออกมาเล่น สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

การออกกำลังกายช่วยป้องกันภาวะอ้วนในเด็กเล็กที่มักเกิดจากการทานขนมกรุบกรอบ การเอาแต่นั่งๆ นอนๆ ดูทีวี นอกจากนี้การเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโต ช่วยด้านระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย สร้างมวลกระดูกกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี ความสูงเพิ่มขึ้น น้ำหนักตัวเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยทั่วโลกบอกว่า หากเด็กมีกิจกรรมทางกายทุกวันจะทำ�ให้ผลการเรียนดีขึ้น เพราะเด็กจะมีร่างกายแข็งแรง คล่องตัว อารมณ์แจ่มใส และยังทำให้สมองของเด็กตื่นตัวในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ สมาธิ และความจำ รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น

ที่มา : SOOK Publishing
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : กลางแจ้ง
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.