ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

3 องค์ประกอบดีๆ สู่การเป็น Active School

1. จัดสรร พื้นที่ ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการเล่น

2. จัดสรร เวลา ให้เด็กมีโอกาสเล่น

3. จัดหา อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการเล่นของเด็ก

ที่มา : Factsheet ออกมาเล่น ฉบับโรงเรียน
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : โรงเรียน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.