ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

10 วิธีที่โรงเรียนทำได้ เพื่อให้เด็กขยันออกมาเล่น

1.  จัดช่วงพักให้เด็กได้เล่นและเคลื่อนไหว

2. ให้เด็กได้บริหารหัวใจด้วย

3. ส่งเสริมการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ

4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเล่น ระหว่างพักเรียน

5. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

6.  มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กเลือก 

7. สร้างแรงบันดาลใจ 

8. ให้กิจกรรมทางกาย เป็นนโยบายหลัก

9. ลบล้างความเชื่อผิดๆ

10. ลองทำเป็นตัวอย่าง

ที่มา : Factsheet ออกมาเล่น ฉบับโรงเรียน
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : โรงเรียน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.