ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

บ้านหลังนี้ สำหรับทุกคน

บ้านหลังนี้ สำหรับทุกคน

       เรื่องราวของการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อลงอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อีกทั้งยังช่วยลดความรู้สึกช่วยเหลือตนเองไม่ได้ของผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีผลต่อสภาพติดใจ ทั้งนี้เพื่อความสุขของทุกคนในบ้าน

ที่มา : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : บ้าน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.