ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย

แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย

โครงการวิจัยในการแก้ปัญหาหมอกควันอันครายอันเกิดจากการเผาของประชาชน ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ถึง 13 กรกฎาคม 2555 โดยนำเสนอวิจัยในรูปแบบแผนที่ แผนภูมิ ข้อม๔ลสถิติต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ปัญหาหมอกควัน เฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งในจังหวัดเชียงราย

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สภาพแวดล้อม
ประเภทสถานที่ : เชียงราย
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.