ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

การสื่อสารอย่างสันติในครอบครัว

การฝึกอบรม เรื่อง การสื่อสารอย่างสันติ  เป็นการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะและฝึกฝนการสื่อสารที่สามารถสร้างความสุขเป็นเครื่องมือสำคัญในการสานความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวในยุคปัจจุบัน 

การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violent Communication) คือทักษะการสื่อสารที่มุ่งเน้นการดูแลความสัมพันธ์ก่อนการแก้ไขปัญหา และมีรากสำคัญที่หยั่งลึก ไปสู่การทำความเข้าใจตัวเองของผู้ฝึกฝน เป็นการสื่อสารที่มุ่งตรงไปสู่การสื่อความรู้สึก และความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ พร้อมไปกับการแสวงหาความเข้าใจในคู่สื่อสารอีกฝ่าย

ที่มา : วิทยากร นำโดย โค้ชหลิน (ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์) / โค้ชโอ๋ (วริสรา มีภาษณี) และทีม
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : ครอบครัว
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.