ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือเครือข่ายครอบครัวสร้างสุข

คู่มือเครือข่ายครอบครัวสร้างสุข เล่มนี้นำเสนอหลักคิดในการชีวิตครอบครัว ว่าอย่างน้อยสุดหากทุกบ้าน “หยุด 4 ทุกข์ และสร้าง 4 สุข” สุขภาพของครอบครัวน่าจะแข็งแรงขึ้น และยังมีเครื่องมือเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ที่อาจหยิบมาใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบ้านได้อีกด้วย

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : โรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทสถานที่ : ครอบครัว
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.