ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

คู่มือแม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คุณแม่ที่ทำงนนอกบานหลากหลายสาขาอาชีพต่างให้ความสนใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น แต่คุณแม่ทำงานที่เริ่มนับหนึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลับต้องถอดใจกลางคัน เมื่อต้องเผชิญกับการปรับตัวเองในเรื่องของเวลาให้ตรงกับความต้องการกินนมของลูกน้อย อีกทั้งอุปสรรคปัญหาด้านร่างกายที่ส่งผลมาจากมลภาวะทางอารมณ์ และจิตใจ ปัญหาต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณแม่ยังขาดประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมคำตอบไว้อย่างครบครัน

ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : แม่
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.