ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

“ขับเคลื่อนชีวิต ด้วยพลัง คิดบวก” สไตล์ ฌอณ และ โปรเชน

การนิยามความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดของตัวเอง ซึ่งความสุขตามแนวคิดของโปรเชนและฌอน มี 2 อย่าง คือ ความสุขภายนอก เช่น การมีบ้าน รถ เงิน ทอง สิ่งของต่างๆ รวมถึงสุขภาพร่างกายด้วย และความสุขภายใน ที่อยู่ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของเราเอง

ที่มา : งาน SOOK Festival ในการเสวนาหัวข้อ เรื่อง “ขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังคิดบวก” โดย ฌอน บูรณหิรัญ และ โปรเชน สหรัฐ มานิตยกุล ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพจิต
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.