ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

ปลดล็อคชีวิต พิชิตความสุข

ชีวิตที่ติดล็อค คือการอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่ไม่ชอบ แต่ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับได้ หรือหาทางออกไม่ได้ จึงทำให้หลายคนประสบปัญหานี้อยู่และไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไร

ที่มา : งาน SOOK Festival ในหัวข้อเสวนา เรื่อง "ปลดล็อคชีวิต พิชิตความสุข" โดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอดีตผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต, คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตวิทยาบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว และคุณรัศมี มณีนิล FM 105 กลุ่มคนตัวดี
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะสังคม
ประเภทสถานที่ : อื่นๆ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.