ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเลือกกิน

การเลือกกินอาหารมีส่วนช่วยให้ห่างไกล หรือเป็นการลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค์ให้กินผักวันละ 400 กรัม หากเทียบเป็น 1 จานข้าว ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของจานข้าว และการกินผักยังมีประโยชน์หลากหลายด้านมากมายที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

ที่มา : งาน SOOK Festival ในการเสวนาหัวข้อ เรื่อง “From Farm to table (ล้าง-ปรุง)” โดย ทีมต้นกล้า-ฟ้าใส เภสัชปิ๊ก ธัชนัน จัตตุวัฒนา และเชฟกร กรวีร์ เมฆสุวรรณ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : รูปภาพ
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.