ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

6 ทริค กินผักผลไม้เพิ่มขึ้นทุกวัน

พนักงาน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นกำลังหลักของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งหากพนักงานมีสุขภาพที่ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรได้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จึงมีองค์ความรู้ดีๆ ในการกินผักผลไม้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคที่สามารถลงมือทำได้ทันที :)

ที่มา : "กินผักสร้างสุข โครงการกินผักผลไม้ 400 กรัม โดย สำนักงานส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : อาหารการกิน
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.