ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

6 เหตุผลที่ต้องชวนเด็กๆ ออกมาเล่น

เพราะการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และการพัฒนาสมอง ที่ผู้ดูแลเด็ก สามารถสอดแทรกเป็นสื่อการสอนให้เด็กๆ ได้ขยับร่างกาย โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) มีองค์ความรู้ดีๆ ที่ผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปปรับใช้สื่อสารให้เด็กเข้าใจถึงประโยชน์จากการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงในวันข้างหน้าได้นะคะ

ที่มา : SOOK Publishing
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาพร่างกาย
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.