ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

บันทึกความสุข สไตล์ "น้องเรไร" ยิ่งเขียน ยิ่งจะได้

การเขียนบันทึกในแต่ละวันไม่เพียงช่วยฝึกให้เด็กรู้จักทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่านั้น เพราะการเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มทักษะให้เด็กๆ ได้ เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวและศูนย์เด็กเล็กได้เลยนะคะ

 

- การเขียนบันทึกจะต้องเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมีความสุขในแต่ละวัน โดยการเขียนจะช่วยให้เด็กได้รู้จัก “คิด” ทบทวนเรื่องที่ตัวเองได้ลงมือทำ
- เมื่อลงมือเขียน เด็กๆ จะได้ทักษะทางด้านภาษาที่ถูกต้อง เช่น การสะกดคำ การค้นหาคำตอบจากสิ่งที่เขียนว่ามีความถูกต้องหรือไม่
- ยิ่งเขียน ยิ่งช่วยเรื่องการอ่าน เพราะจะทำให้เด็กได้ฝึกการอ่าน การออกเสียงตัวสะกดที่ชัดเจนและถูกต้องเพิ่มขึ้น
- รู้จักแบ่งปันความสุข เพราะบันทึกเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่เด็กถ่ายทอดจากความสุขในแต่ละวัน ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ดูแล จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ

ที่มา : งานเสวนา เรื่อง Happy 8 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : สุขภาวะครอบครัว
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.