ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

6 อาการสังเกต ผู้สูงอายุเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ?

รู้หรือไม่คะว่า ผู้ที่ป่วยเป็น "โรคซึมเศร้า" ไม่ใช่คนอ่อนแอ หรือยอมแพ้ต่อชีวิต แต่เป็นความผิดปกติทางจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งโรคซึมเศร้าไม่ได้หายด้วยการให้ปล่อยวาง แต่ผู้ที่ป่วยจะหายได้นั้น ต้องเกิดจากการที่ผู้ดูแล หรือคนรอบข้างเข้าใจและยอมรับความเจ็บป่วยของเขาได้นะคะ

ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จึงมีองค์ความรู้มาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและสร้างความเข้าใจนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างใกล้ชิดให้ห่างไกลภาวะซึมเศร้ากันค่ะ :)

ที่มา : คู่มือการดูแลผู้ป่วย สูตรคลายซึมเศร้า สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
คำค้นใกล้เคียง :
ประเด็นสุขภาพ : ผู้สูงอายุ
ประเภทสถานที่ : อื่น
พื้นที่ได้รับประโยชน์ : ทั่วไป
ประเภทไฟล์ : บทความ/เอกสาร
ระดับการเผยแพร่ :
สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.