นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

เปิดให้เข้าชม (ทุกวันอังคาร – วันเสาร์)

เวลา 9.00 - 17.30 น

  • พฤ

เวลา 10.00-18.00 น.

ปิดบริการ ทุกวันอาทิตย์ – วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


หมายเหตุ


Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.