Space of Joy
รู้ไหมคะว่าการกด ‘ชักโครก’ ในแต่ละครั้ง จะใช้น้ำมากถึง 8 - 12 ลิตร วันนี้ SOOK เลยไปหาทริคส์ที่จะช่วยลดการใช้น้ำในชักโครกมาฝากเพื่อนๆกัน ว่าแล้วก็มาลงมือทำกันเลยจ้า ^^
ปริมาณน้ำที่คนไทยใช้ใน 1 วัน ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 48 ลิตร/คน/วัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะคะ แต่เราสามารถทำให้ตัวเลขนี้ลดลงได้ ด้วยเทคนิคง่ายๆ ตามนี้เลยค่า
เพราะรอยรั่วเล็กๆที่เรามักมองข้าม ทำให้เกิดความสูญเสียน้ำมากกว่าที่คิด ดังนั้น วันนี้ลองมาเช็ครอยรั่ว เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำกันดีกว่าจ้า ตามนี้เลย
ชมศูนย์ฯ แบบ 360 องศา
Resource Center
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสส.

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ
ด้านสุขภาวะทั้งในและต่างประเทศ,
สื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์ สารคดี บันทึก
กิจกรรม การเสวนาต่าง ๆ ของ สสส.,
นิตยสารสุขภาพและวารสารวิชาการ
ด้านสุขภาวะ ฯลฯ


*สมาชิกศูนย์เรียนรู้สามารถใช้บริการ
ยืม-คืนได้

  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document

Learning Network

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความรู้แบบใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

ลานสร้างสุข

18 พ.ย. 57 - 28 ก.พ. 58

"นิทรรศการซอยต่างมิติ"

นิทรรศการท้าทายประสาทสัมผัสที่คุณจะ
ได้พบปะและเข้าใจผู้คนอีกหลากหลาย
รอบตัวคุณ พร้อมแสดงให้เห็นความสำคัญ
ของสังคมที่เท่าเทียมกัน และสร้างความ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆรอบตัวที่เอื้ออำนวยต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะของคนทุกคนใน
สังคม

บุคคลต้นแบบในด้านสุขภาวะ
ตอน สุขพอดี ชีวิตดีพอ
แคทรียา อิงลิช
อ.สง่า ดามาพงษ์
ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ