Space of Joy
การเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด อาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังใจอย่างมาก แต่รู้ไหมคะถ้าคุณทำได้สำเร็จ มีสิ่งดีดีกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้ามากมายเลยล่ะค่ะ
แม้ว่าการเลิกบุหรี่จะเป็นเรื่องยากแสนยาก แต่คนรอบข้างพร้อมจะเป็นกำลังใจให้คุณค่ะ แล้วเขาจะช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ได้ยังไงบ้าง? ไปดูกันเลยค่ะ
เพราะบุหรี่ สร้างผลกระทบกับทุกคนที่ได้รับควัน จึงเกิดเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะเกือบ 100% ได้รับการคุ้มครองให้มีอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งได้แก่สถานที่เหล่านี้ค่ะ
ชมศูนย์ฯ แบบ 360 องศา
Resource Center
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสส.

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ
ด้านสุขภาวะทั้งในและต่างประเทศ,
สื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์ สารคดี บันทึก
กิจกรรม การเสวนาต่าง ๆ ของ สสส.,
นิตยสารสุขภาพและวารสารวิชาการ
ด้านสุขภาวะ ฯลฯ


*สมาชิกศูนย์เรียนรู้สามารถใช้บริการ
ยืม-คืนได้

  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document

Learning Network

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความรู้แบบใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

ลานสร้างสุข

18 พ.ย. 57 - 28 ก.พ. 58

"นิทรรศการซอยต่างมิติ"

นิทรรศการท้าทายประสาทสัมผัสที่คุณจะ
ได้พบปะและเข้าใจผู้คนอีกหลากหลาย
รอบตัวคุณ พร้อมแสดงให้เห็นความสำคัญ
ของสังคมที่เท่าเทียมกัน และสร้างความ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆรอบตัวที่เอื้ออำนวยต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะของคนทุกคนใน
สังคม

บุคคลต้นแบบในด้านสุขภาวะ
ตอน สุขพอดี ชีวิตดีพอ
แคทรียา อิงลิช
อ.สง่า ดามาพงษ์
ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ