Space of Joy
ปีใหม่นี้ มาเรียนรู้แนวทางซ่อมแซมความ SOOK สำหรับทุกครอบครัวกันดีกว่าจ้า
หลังปาร์ตี้จัดหนักมา ไม่ต้องอดอาหารชดเชยค่ะ วันนี้ SOOK มีสูตรควบคุมแคลอรี่ ด้วยเมนูอาหารแบบไทยๆ มาฝากจ้า
ปลายปีนี้ เพื่อนๆที่อยากจัดหนักกับปาร์ตี้ต่างๆ แต่กังวลว่ารูปร่างจะพังระเบิด วันนี้ SOOK มีเคล็ดลับปาร์ตี้แบบหุ่นไม่พังจากหมอผิง พญ.ธิดากานต์ มาฝากกันค่ะ
ชมศูนย์ฯ แบบ 360 องศา
Resource Center
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสส.

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ
ด้านสุขภาวะทั้งในและต่างประเทศ,
สื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์ สารคดี บันทึก
กิจกรรม การเสวนาต่าง ๆ ของ สสส.,
นิตยสารสุขภาพและวารสารวิชาการ
ด้านสุขภาวะ ฯลฯ


*สมาชิกศูนย์เรียนรู้สามารถใช้บริการ
ยืม-คืนได้

  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document
  • Recommend
   Document

Learning Network

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความรู้แบบใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

ลานสร้างสุข

18 พ.ย. 57 - 28 ก.พ. 58

"นิทรรศการซอยต่างมิติ"

นิทรรศการท้าทายประสาทสัมผัสที่คุณจะ
ได้พบปะและเข้าใจผู้คนอีกหลากหลาย
รอบตัวคุณ พร้อมแสดงให้เห็นความสำคัญ
ของสังคมที่เท่าเทียมกัน และสร้างความ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆรอบตัวที่เอื้ออำนวยต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะของคนทุกคนใน
สังคม

บุคคลต้นแบบในด้านสุขภาวะ
ตอน สุขพอดี ชีวิตดีพอ
แคทรียา อิงลิช
อ.สง่า ดามาพงษ์
ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ