17-09 ก.พ.-ก.ย.
ห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลุกวินัย เชิงบวก" ครั้งที่ 3
  • 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 กันยายน 2564
  • 10:00 - 22:45
  • ศูนย์สร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเลี้ยงดูเด็กยุคนี้ 50% ใช้มือถือ-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลี้ยงเด็กเล็ก ปู่ย่า-คนในครอบครัวมีบทบาทสูงต่อการเลี้ยงดู ขณะที่ 59% มีหนังสือเด็กในบ้านไม่ถึง 3 เล่ม

   การจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ดีและสมวัยนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ การเลี้ยงดู แม้การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพจะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่ทุกคน แต่ภารกิจนี้ก็ไม่ยากเกิน เพราะต้นทุนที่ทุกครอบครัวมีได้ไม่แพ้กันเลย ก็คือ ความรักความเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับลูก ซึ่งพ่อแม่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวเรานี่เอง

 สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมกันสรรสร้างโครงการ “สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของตัวเอง ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้แก่เด็ก โดยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัว ทำได้ง่ายๆ ออกมาเป็นสื่อและเครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

 

โดยมี 5 เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก ประกอบด้วย 

1) คู่มือสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก คู่มือพัฒนาลูกจากสิ่งใกล้ตัว 
2) นิทานจ๊ะเอ๋ สื่อที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
3) คู่มือและโปสเตอร์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อตรวจวัดพัฒนาการของเด็กว่าตรงตามเกณฑ์สมวัยหรือไม่ 
4) ห้องเรียนพ่อแม่ โดย SOOK by สสส. กิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะจัดไปทั้ง 5 ภาค 
5) สื่อรณรงค์ ที่หยิบยกเรื่อง การเล่นจ๊ะเอ๋ และการอ่านนิทานมาเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ส่งเสริมพัฒนาการลูก

สื่อที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.