ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนเมืองที่อยากปลูกผัก แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชวนมาร่วม ปลูกผักง่ายๆ จากสิ่งของเหลือใช้ และอุปกรณ์ใกล้ตัวที่คุณก็ทำได้ด้วยตัวเอง ตามไปดูกันเลย !