ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
การทำงานด้านบุหรี่กับเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม
18 View
New
เกมส์ง่ายๆ ชวนน้องๆ ออกมาเล่นได้ทั้งครอบครัว
1k View
ขยะอันตราย...ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
2k View
New
หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน
5k View
ปฎิบัติการสู้ขยะ ตอน ระบบการจัดการขยะ
2k View
4 ตัวอย่างมาตรการ สนับสนุนช่วยลดปัญหาขยะในชุมชน
2k View
ชุมชนแห่งการเดินสร้างได้ง่ายนิดเดียว
73 View
สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชน
91 View
สานสัมพันธ์สุขสามวัยให้ห่างไกลโรค
1k View
หนูทำแบบนี้ พ่อแม่ต้องรับมือแบบไหน ?
88 View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.